Contact

deMens.nu
Brand Whitlocklaan 87, bus 9
1200 Brussel
T 02 735 81 92
F 02 735 81 66
info@deMens.nu

Jobs

Lidverenigingen

Nieuws

Wereldvrouwenmars

Vrijdag 6 maart neemt deMens.nu deel aan de Wereldvrouwenmars in Brussel. Vergezel onze voorzitter, Sylvain Peeters, en zeg neen tegen geweld en armoede en ja voor duurzaam en waardig werk voor iedereen en ja voor vrede en demilitarisering.

Lees meer

 

Together in Peace – Vrijheid en Respect

Manifesteer op zondag 15 maart met ons mee voor een vreedzaam samenleven, voor de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van geweten en godsdienst en voor het respect voor alle mensen.

Lees meer

 

VeelZIJdig

VeelZIJdig

Van 6 tot en met 8 maart loopt in Leuven de tweede editie van VeelZIJdig, een driedaags evenement rond Internationale Vrouwendag. Workshops, muziekoptredens, sofagesprekken met Bekende Vrouwen... kortom een mix van sérieux en ludiek!

Lees meer

 

Teken het manifest voor secularisme

Manifestsecularisme

 

 

 

 

 

 

 

De Internationale Conferentie over Religieuze Rechten, Secularisme en Burgerrechten roept iedereen op om zich aan te sluiten bij het Internationaal Front voor Secularisme. Hiermee wil men een humanistisch alternatief vormen voor religieuze rechten.

Het manifest ondertekenen

Opinie

Over euthanasie en het hellend vlak

Met verwondering stellen Wim Distelmans en Sylvain Peeters vast dat de Belgische bisschoppen het hebben over een hellend vlak bij de toepassing van euthanasie en dat ze vrezen voor de eliminatie van zwakkeren, in casu de dementen. Ze stellen daar enkele cijfers, bedenkingen en vragen tegenover.

Lees meer

 

Veroordeling geweld in Kopenhagen

De vertegenwoordigers van de erkende levensbeschouwingen veroordelen als één stem de aanslagen in Kopenhagen, en blijven samen ijveren voor een verdraagzame en humane samenleving.

Lees meer

 

Lieven Boeve steekt vuur aan de verkeerde lont

Het was rustig op het hoofddoeken front. En plots doet Lieven Boeve een oproep. Naar aanleiding van de huidige (en ook terechte) vragen over religieus extremisme steekt hij nu plots het vuur aan de verkeerde lont. En dat terwijl de hoofddoeken geen probleem zijn in zijn scholengemeenschappen. Wat “bezielt” Boeve? Mag ik daar even kritisch over zijn?

Lees meer

 

Moslimleerkrachten in het katholiek onderwijs is zoals cardiologen hersenen laten opereren

Naar aanleiding van de hoorzitting over de rol van het onderwijs in het kader van radicalisering, legde het hoofd van het katholiek onderwijs, Lieven Boeve, zijn plan op tafel om moslimleerkrachten aan te trekken binnen zijn onderwijsnet. Een combinatie die niet te rijmen valt.

Lees meer

 

Neen aan extremisme en terroristisch geweld

De vertegenwoordigers van de erkende levensbeschouwingen veroordelen als één stem de gruweldaden in Parijs, en zal het extremisme en overdreven bekeringsdrang in eigen rangen bekampen.

Lees meer

Vragen?

Wij beantwoorden met plezier al uw vragen