Nieuws

Verklaring Interlevensbeschouwelijke Dialoog en platform Vlaamse imams naar aanleiding van de aanslagen in Parijs

Naar aanleiding van de verschrikkelijke aanslagen in Parijs, legden de vertegenwoordigers van verschillende levensbeschouwingen in de werkgroep Vlaamse Interlevensbeschouwelijke Dialoog en het platform van Vlaamse imams, op 16 november om 17 uur een gezamenlijke verklaring af, in aanwezigheid van minister-president Geert Bourgeois.

Meer lezen

 

Over het vermeende verbond tussen religie en moraal

Filosoof Johan Braeckman schreef op deredactie.be een interessant opiniestuk over de resultaten van de studie van Jean Decety en zijn collega’s over de relatie tussen religie en moraliteit.

Meer lezen

 

Reactie voorzitter deMens.nu n.a.v. aanstelling nieuwe aartsbisschop Jozef De Kesel

Jozef De Kesel is op 6 november aangeduid als nieuwe aartsbisschop van Brussel-Mechelen. Tijdens zijn voorstelling pleitte hij voor respect en eerbied voor homoseksuelen en voor de scheiding van kerk en staat. De voorzitter feliciteerde hem via een persbericht en hoopt op een frequente interlevensbeschouwelijke samenwerking.

Meer lezen

 

Sapere Aude wedstrijd 2015-2016: 'Voeding: ik ben wat ik (w)eet'

Dit schooljaar vindt de 7de editie van Sapere Aude plaats. Via de Sapere Aude-wedstrijd krijgen jongeren de mogelijkheid om vrij en zelfstandig onderzoek te voeren, kritisch na te denken over belangrijke hedendaagse onderwerpen en er leren creatief mee om te gaan. De wedstrijd start op 1 september 2015 en stopt op 14 februari 2016 en is voor alle leerlingen uit elke graad.

 

Meer lezen

 

Eerste stand van zaken over de herbestemming van de kerken

Binnen deMens.nu is een atelier relaties levensbeschouwingen, overheden en samenleving actief. Vlaams minister Geert Bourgeois legde enige tijd geleden een conceptnota “Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk” voor. U kan meer lezen over een eerste stand van zaken betreffende de herbestemming van de kerken in een bijdrage van de heer Alain Vannieuwenburg, de trekker van dit atelier.
 

Meer lezen

 

Inge Schilperoord wint Bronzen Uil 2015

De jury van De Bronzen Uil maakte op 10 oktober op het literair festival Het Betere Boek - een organisatie van het Willemsfonds - de winnaar van De Bronzen Uil 2015 bekend. Inge Schilperoord wint met haar boek Muidhond (Podium) 5.000 euro en het bronzen beeld van een uil. De jury onder leiding van Jos Geysels en bestond verder uit Anna Luyten, Marnix Verplancke, Sylvain Peeters en Dirk Verhofstadt.

Meer lezen

 

Scheiding kerk en staat herbekeken in GH Luxemburg

Binnen deMens.nu is een atelier relaties levensbeschouwingen, overheden en samenleving actief.
In het Groothertogdom Luxemburg veranderde recent een conventie de verhouding tussen de religieuze gemeenschappen en de overheid. Meer kan u lezen in een bijdrage van de trekker van het atelier, de heer Alain Vannieuwenburg (pdf).

Meer lezen
 

Stereotype denkbeelden over onze jeugd kloppen niet

Dat is wat blijkt uit het boek ‘Thank you for tomorrow, zinnig aansluiten bij de leefwereld van jongeren’, door Ann Clé, dat op 21 september officieel voorgesteld werd op de Vrije Universiteit Brussel, in opdracht van deMens.nu. Een korte toelichting over het boek werd verzorgd door Minister Sven Gatz (Minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel, Open Vld), Prof. Dr. Willem Elias (VUB, Agogische Wetenschappen, faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen) en Sylvain Peeters (voorzitter deMens.nu).

Meer lezen

Opinie

Open brief: Wat is toch die frustratie tegenover de vrijzinnigen?

Mia Doornaert heeft het standpunt van deMens.nu niet goed begrepen. Bart Maddens beweert in zijn opiniestuk (De Standaard 22 oktober) dat de huidige media 'sowieso een vrijzinnig humanistisch discours hanteren’. Voorzitter van deMens.nu Sylvain Peeters reageerde in het opiniestuk (DS 24 oktober) met de vaststelling dat het tegendeel waar is, en pleit voor meer levensbeschouwelijke diversiteit op de VRT. Doornaert gaf daarop in haar column (DS 26 oktober) een scherpe aanval op de vrijzinnigheid en persoonlijk op de voorzitter van deMens.nu. Een nieuwe reactie kon niet uitblijven.

Lees meer

 

Ongelijke slachtoffers bij de VRT?

Met verwondering lezen wij in het opiniestuk van Bart Maddens (De Standaard 22 oktober) dat de afschaffing van de uitzendingen van de levensbeschouwelijke derden bij de VRT minder problematisch is voor de vrijzinnig humanistische levensbeschouwing. Volgens hem is het “dominante discours in de media sowieso humanistisch-vrijzinnig”.Van een vrijzinnig humanistische invulling van het medium VRT is hoegenaamd geen sprake, reageren Sylvain Peeters en Mario van Essche.

Lees meer

 

Maximumfactuur afschaffen is een sociaal delict

deMens.nu werkt op structurele wijze rond armoede. Het voorstel vanwege de directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen (verschenen op 10 oktober 2015) om als vorm van besparing de maximumfactuur in het onderwijs af te schaffen sloeg ons met verstomming. deMens.nu reageert.

Lees meer

 

Pauselijke groet aan de vlag

De paus brengt vandaag een bezoek aan de Verenigde Naties in New York waar hij een toespraak zal houden. Ter gelegenheid hiervan wordt de vlag van de Heilige Stoel voor het VN gebouw gehesen, wat krachtens de op 10 september 2015 goedgekeurde Resolutie voor de permanente waarnemers toegelaten is.Nu de geel-witte vlag van het pausschap met de tiara en de sleutels wappert op het United Nations Plaza, is het absoluut opportuun dit dossier bij de VN van alle symboliek en semantiek te ontdoen. De actualiteit noopt immers tot een ferme herwaardering van het scheiding van kerk en staat beginsel.

Lees meer

 

GO! is en blijft een logische keuze

In een brief die De Morgen in handen kreeg (18 juni), klaagt Patriek Delbaere, algemeen directeur OVSG, erover dat het Gemeenschapsonderwijs (GO!) paraat staat om zijn scholen over te nemen. Een vreemde reflex, want een overname door het GO! is voor het stedelijk en gemeentelijk onderwijs de meest logische keuze. En voor wat ons betreft een verplichte keuze.

Lees meer

 

Bestrijd de ongelijkheid, niet de vluchteling

Mensen wagen in haast steeds erbarmelijke omstandigheden de oversteek naar Europa, waar ze hopen op een betere toekomst. Veel te veel migranten bekopen die oversteek met hun leven. Wereldwijd zwelt de kritiek aan op hoe Fort Europa kil toekijkt vanop de kade en zich afvraagt hoe ze dit ‘fenomeen’ ‘bestrijden’ kan. Hoeveel migranten moeten er nog omkomen?

Lees meer

 

Vragen?

Wij beantwoorden met plezier al uw vragen