Contact

deMens.nu
Brand Whitlocklaan 87, bus 9
1200 Brussel
T 02 735 81 92
F 02 735 81 66
info@deMens.nu

Lidverenigingen

Nieuws

Gezocht: mannen met abortuservaring

Voor haar onderzoek is Jodie Bernaerdt opzoek naar mannen wiens (ex)partner een abortus heeft ondergaan omwille van niet-medische redenen. Zij wil beschrijven hoe mannen terugkijken naar die ervaring, hoe ze beslissingen nemen en op basis van welke waarden en principes dit gebeurt.

Meer info

 

Prijs Vrijzinnig Humanisme 2015 gaat naar Wim Distelmans

Distelmans

 

 

 

 

 

 

 

Op de dag van het humanisme (21 juni) krijgt Wim Distelmans de Prijs Vrijzinnig Humanisme overhandigd. Hij wordt hiermee gelauwerd voor zijn grote inzet en ijver voor de erkenning van de rechten van de patiënt en voor de autonomie en de keuzevrijheid van het individu in zijn of haar laatste levensfase.

Meer info

 

Sylvain Peeters opnieuw verkozen tot voorzitter

Sylvain Peeters-copyright Isabelle Pateer-Otheryweyes_1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Isabelle Pateer

Op zaterdag 21 maart hebben de leden van de Algemene Vergadering Sylvain Peeters opnieuw verkozen als voorzitter en hij zal een tweede en laatste ambtstermijn vervolledigen. Hij is daarbij weer 3 jaar lang het gezicht en de stem van de koepel van Vrijzinnige Verenigingen.

Meer lezen

 

Teken het manifest voor secularisme

Manifestsecularisme

 

 

 

 

 

 

 

De Internationale Conferentie over Religieuze Rechten, Secularisme en Burgerrechten roept iedereen op om zich aan te sluiten bij het Internationaal Front voor Secularisme. Hiermee wil men een humanistisch alternatief vormen voor religieuze rechten.

Het manifest ondertekenen

Opinie

Zwangerschap afbreken nog steeds taboe

Het zelfbeschikkingsrecht en de autonomie van het individu staan centraal in het vrijzinnig humanisme. Dit houdt in dat elke vrouw over haar eigen leven en lichaam beslist, en de keuzevrijheid heeft om al dan niet een zwangerschap te plannen.

Lees meer

 

Zelfbeschikking en de mythe van de maakbare wereld

René Stockman blijft het moeilijk hebben met het begrip zelfbeschikking. Dat lijkt voor hem synoniem te zijn voor egoïsme. Voor vrijzinnig humanisten staan het zelfbeschikkingsrecht en de autonomie van het individu centraal.

Lees meer

 

Platform AbortionRight! eist kwalitatieve informatieverstrekking over abortus via de overheid en gedecentraliseerd abortus-onderwijs

Het platform AbortionRight! (Recht op abortus) wil de opname van de technieken van abortus in de onderwijscursus aan de Faculteit Geneeskunde en de verspreiding via de website FOD VolksGezondheid van officiële informatie voor het grote publiek met de voorwaarden en de praktijk van abortus in België.

Lees meer

 

Over euthanasie en het hellend vlak

Met verwondering stellen Wim Distelmans en Sylvain Peeters vast dat de Belgische bisschoppen het hebben over een hellend vlak bij de toepassing van euthanasie en dat ze vrezen voor de eliminatie van zwakkeren, in casu de dementen. Ze stellen daar enkele cijfers, bedenkingen en vragen tegenover.

Lees meer

 

Veroordeling geweld in Kopenhagen

De vertegenwoordigers van de erkende levensbeschouwingen veroordelen als één stem de aanslagen in Kopenhagen, en blijven samen ijveren voor een verdraagzame en humane samenleving.

Lees meer

Vragen?

Wij beantwoorden met plezier al uw vragen