Blijf op de hoogte

 

Krijg ons Magazine gratis bij je thuis 

Klik hier

Lidverenigingen

Nieuws

Literair Zomerlief 

Het Vermeylenfonds, KANTL en Trefpunt organiseren tijdens de Gentse Feesten 2017 opnieuw "Literair Zomerlief", een reeks literaire gesprekken in het prachtige 18de eeuwse Huis van Oombergen.

Lees verder 

 

Splinterniewe gids over orgaandonatie

Uitgeverij Politeia en De Maakbare Mens vzw presenteren de splinternieuwe Gids Orgaandonatie: Leidraad voor steden, gemeenten en lokale diensten.

Lees meer

 

Vrijzinnigen openen huis voor morele dienstverlening in Diest

Huis van de Mens zal in het centrum morele dienstverlening aanbieden. Diestenaars kunnen er terecht met vragen over wilsverklaringen bij het levenseinde, euthanasie en rechten van patiënten.

Lees meer op  Het Laatste Nieuws

 

Website voor Internationale dag van het Humanisme

Voor Dag van het Humanisme 2017 lanceren wij de website www.dagvanhethumanisme.be

Hierop staat een filmpje met de vraag: Hoe kan ik gelukkig zijn?

 

Lancering van het LEIFplan

Lancering via alle apothekers in Vlaanderen en Brussel van het ‘LEIFplan’, een brochure met àlle wettelijke voorafgaande wilsverklaringen n.a.v. 15 jaar euthanasiewet, wet palliatieve zorg en patiëntenrechtenwet.

 

Lees verder

 

deMens.nu in 2016

 

 Jaaroverzicht-Uvv-2016-Cover

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze publicatie geeft een uitgebreid overzicht van activiteiten en berichten uit 2016 en is een goed antwoord op de vraag wat deMens.nu is en kan betekenen voor de samenleving. Het is een weergave van het actief praktisch vrijzinnig humanisme in Vlaanderen en Brussel.

Lees verder

 

Magazine over muziek

Magazine-jg6nr3

 

Willem Vermandere over het mysterie van leven en dood.

Wat is muziek en welke zin geeft het aan ons leven? Hoe kan muziek troost, ontroering en herinnering met zich meebrengen?
 

Meer lezen

Bekijk ook het interview met Ronald Commers over het belang van Mozart op het YouTube-kanaal van deMens.nu. Het volledig interview leest u in het Magazine.

Ook in het Magazine:  Interview met Guy Cuyvers, filmcomponist en componist van de hymne 'de gedachten zijn vrij', in opdracht van deMens.nu. 

 

Canvas lanceert online-platform over zingeving, filosofie en religie

Screenshot-website-Wereldbeeld-1

 

Lees meer

 

 

 

 

 


 

 

Opinies en persberichten

Interview Johan op de Beeck

Zijn nieuwe boek, ‘De bedreigde vrijheid’ is een geëngageerd essay of zelfs dwingend pamflet
waarin hij de lezer ook persoonlijk aanspreekt met de dreigende ondertitel ‘Uw vrije meningsuiting
in gevaar?’. Een uitgebreid interview, met de Belgische en Europese geschiedenis
als spiegel voor het problematische heden.

Lees het interview in Het Vrije Woord Magazine

of kijk hier

 

Opinie: 'Betrouwbare kennis is van belang is voor de manier waarop we moreel oordelen'

'De waarheidsclaim van godsdiensten valt in een tijd van wetenschap niet meer rationeel te verdedigen', schrijft Jurgen Slembrouck van de Universiteit Antwerpen.

Lees het op KNACK.BE

 

Persbericht: Mislukte aanslag Brussel Centraal: " We moeten blijven werken aan dialoog, niet ondanks maar omwille van onze verschillen 

"Al zijn we opgelucht dat er geen slachtoffers zijn gevallen, toch willen we stil staan bij álle slachtoffers van terrorisme en haat overal ter wereld. Hierbij denken we eveneens aan de aanslag op de moskee in Londen, want ook dit was een daad van haat en terreur’, stelt voorzitter Sylvain Peeters.

Lees meer 

 

Opinie: Hoofddoek bij politie: 'Neutraliteit is er net om fundamentele rechten en vrijheden te beschermen'

Lees de opinie van Jurgen Slembrouck op KNACK.BE

'Levensbeschouwelijke tekens worden bij de overheid verboden omdat ze de vrijheid van de burger kunnen aantasten of de dienstverlening van de overheid kunnen hypothekeren.'

Lees meer 

 

Opinie: Meer blauw of meer Allah op straat?

Lees de opinie van Jurgen Slembrouck op de REDACTIE.BE

In navolging van de Amsterdamse politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg pleit ook burgemeester Hans Bonte ervoor om politieagentes een hoofddoek te laten dragen. Een dergelijke maatregel moet ervoor zorgen dat de politie een afspiegeling vormt van de toegenomen maatschappelijke diversiteit.

Lees meer

 

Opinie: De seculariseringsthese onder druk

Begin april 2017 bracht het Pew Research Center , een denktank gevestigd te Washington, het onderzoeksrapport “The Changing Global Religious Landscape” uit. Het kreeg als ondertitel: “Babies born to Muslims will begin to outnumber Christian births by 2035; people with no religion face a birth dearth” . 

Een persoonlijke synthese door Alain Vannieuwenburg

Lees meer

 

Persbericht: Niets mis met het lentefeest, integendeel

Als reactie op de opinie van Pieter Bauwens met als titel ‘Wat is er in godsnaam mis met een lentefeest’ wensen we toch op een positieve en informatieve manier te reageren. Pieter Bauwens zegt eigenlijk niet dat er iets mis is met de lentefeesten, hij vraagt zich af waarom niet-gelovige ouders in godsnaam soms ook kiezen voor een communie. Er is dus iets mis met de titel van het opiniestuk. Wij stellen vast dat het lentefeest en de feest van de vrijzinnige jeugd erg populair zijn.

Lees meer

 

Opinie: Is afschaffen in plaats van samenwerken, niet wat kort door de bocht?

Reactie op het artikel op Tijd.be van 21 april:" Rutten wil af van traditionele godsdienstles" door Raymond Vervliet, voorzitter RIBZ (Raad voor Inspectie & Begeleiding niet-confessionele Zedenleer) en Sylvain Peeters, voorzitter deMens.nu. Leren in zingeving doen we beter samen vooraleer we het in de scholen ‘onbegeleid’ laten door een veralgemeend politiek verbod.

Lees meer

Lees ook het artikel op Tijd.be

 

Opinie: Euthanasie mag van de Broeders van Liefde. Een goede zaak?

Wim Distelmans, titularis van de leerstoel 'Waardig Levenseinde' van de Mens.nu aan de Vrije Universiteit Brussel antwoordt met JA in De Morgen.

Lees verder

 

Persbericht: Een humanistische visie voor Europa

De Brexit is sinds vandaag officieel in gang gezet. Europa’s kaarten worden grondig door elkaar geschud, met een onzekere toekomst. Europa en zijn burgers moeten hard nadenken over hoe deze toekomst eruit zal zien, zonder het Verenigd Koninkrijk

Lees meer

 

 

Meer opinies

 

 

Vragen?

Wij beantwoorden met plezier al uw vragen