Contact

deMens.nu
Brand Whitlocklaan 87, bus 9
1200 Brussel
T 02 735 81 92
F 02 735 81 66
info@deMens.nu

Lidverenigingen

Nieuws

Laat van je horen. Deel jouw gedacht!

Wij zijn op zoek naar getuigenissen over het vak niet-confessionele zedenleer.

Schrijf jouw persoonlijke getuigenis over het vak niet-confessionele zedenleer neer: Wat is jouw mening over de inhoud van het vak NCZ? Wat zijn jouw ervaringen? Hoe ging het er in het verleden aan toe tijdens zo'n les? Wat komt er vandaag aan bod? Hoe ervaar jij het vrijzinnig humanisme in de lessen NCZ? En nog, wat vond je verrijkend en inspirerend? Wat kan beter? Laat van je horen! Deel jouw gedacht met ons en ontvang een uniek 'I LOVE N.-C. zedenleer’ T-shirt.

Lees meer

 

'Vrijheid van denken': rapport 2015

De ‘International Humanist and Ethical Union’ (IHEU), de internationale koepelorganisatie van de vrijzinnig humanistische verenigingen, heeft een rapport uitgebracht over de situatie van atheïsten, humanisten, vrijdenkers en seculieren in de wereld. Het rapport behandelt het recht op vrijheid van mening en vrijheid van meningsuiting

Lees meer

 

'Wake up Europe!' Europese petitie voor democratische waarden in Europa

Dit burgerinitiatief roept de Europese Unie op om streng op te treden tegenover de autoritaire Hongaarse regering, sinds 2010 geleid door Viktor Orbán, en om de democratische waarden van het Europese project te verdedigen. Deze petitie is sinds 26 januari gelanceerd en is een samenwerking van onder andere CALd (Centre d'Action Laïque) en deMens.nu.

Lees meer en teken de petitie hier

 

Wie wordt in 2016 het beste vrij zinnige debatduo van Vlaanderen?

Ook dit schooljaar nemen de kritische geesten van de derde graad ASO, BSO, KSO en TSO het tegen elkaar op in de provinciale voorrondes en nationale finale van de Digimores Debatwedstrijd!

Lees meer via www.debatwedstrijd.be

 

Seksuele opvoeding op school kwaliteitsvol en conform de eindtermen.

Onlangs gaf de organisatie "Wonder van het leven", gelinkt aan de ultrakatholieke vzw Pro Vita seksuele voorlichting in een Gentse basisschool. Hun visie op seksuele opvoeding is immers in strijd met de eindtermen.  Ann Brusseel stelde hierover een vraag aan minister Crevits.

Lees meer op haar website

 

Nieuwjaarsboodschap 

Op 13 januari luidden we het nieuwe jaar in met een receptie. Je kan de speech van voorzitter Sylvain Peeters hier integraal bekijken en lezen. 

Meer lezen

 

VRT is publieke omroep van en voor iedereen

Door de afschaffing van de levensbeschouwelijke uitzendingen is er geen vrijzinnige stem meer.

Meer lezen

 

IHEU rapport 2015: "Vervolging niet-gelovigen in stijgende lijn"

Naar aanleiding van de internationale dag van de mensenrechten, geeft de International Humanist and Ethical Union (IHEU) op 10 december het Freedom of Thought Report 2015 uit. De vervolging van niet-gelovigen wereldwijd escaleert.

Meer lezen

 

Brussels magazine 'Glimp' opent de dialoog met 9 levensbeschouwingen in 9 interviews 

 Een initiatief van staatssecretaris Bianca Debaets, voor meer openheid en interlevensbeschouwelijke verdraagzaamheid. Ook voorzitter deMens.nu Sylvain Peeters kwam aan bod in een interview.

Meer lezen

 

Een neutrale openbare omroep zonder levensbeschouwelijke discriminatie

Is de openbare omroep voldoende levensbeschouwelijk neutraal en divers? Stel je inbreuken vast? Je kan het ons melden.

Meer lezen

 

Sapere Aude wedstrijd 2015-2016: 'Voeding: ik ben wat ik (w)eet'

Dit schooljaar vindt de 7de editie van Sapere Aude plaats. Via de Sapere Aude-wedstrijd krijgen jongeren de mogelijkheid om vrij en zelfstandig onderzoek te voeren, kritisch na te denken over belangrijke hedendaagse onderwerpen en er leren creatief mee om te gaan. De wedstrijd start op 1 september 2015 en stopt op 14 februari 2016 en is voor alle leerlingen uit elke graad.

Meer lezen

Opinie

Opinie: Godsdienstleerkracht of leerkracht algemene vakken: twee maten, twee gewichten.

De Raad van State oordeelde afgelopen maandag (1 februari) in een arrest dat een lerares islamitische godsdienst haar hoofddoek mocht aanhouden, ook buiten haar lesuren godsdienst. Twee onderzoekers aan de afdeling publiekrecht, Jogchum Vrielink en Johan Lievens van de KU Leuven zijn van mening (opinie De Morgen 5 februari) dat de uitspraak vanwege de Raad van State onmogelijk verkeerd begrepen kan worden, en ze toch met de voeten getreden wordt door het gemeenschapsonderwijs (GO!). Maar is dat wel zo? Moeten we hier niet behoedzamer mee omgaan dan de schrijvers menen?

Lees hier het opiniestuk

 

Opinie: moet het euthanasiedebat opnieuw gevoerd worden?

In ‘TerZake’ van dinsdag 2 februari 2016 werd het relaas gebracht van een jonge vrouw die euthanasie kreeg op basis van ondraaglijk psychisch lijden. De reportage met de getuigenissen van de twee zussen was schrijnend en te betreuren. Maar dit is één case en het is moeilijk om over een individueel geval uitspraken te doen.  We achten het niet opportuun om op basis van één case de wet betreffende euthanasie in vraag te stellen.

Lees hier het opiniestuk

 

Lezersbrief: De staat moet seculier blijven

 Reactie op interview met Hamadi Redissi door Koen Vidal. 'De staat moet islam organiseren'

Lees meer

 

Lezersbrief: Heb respect voor het zelfbeschikkingsrecht

Reactie op een artikel in Tertio van 13 januari

Lees meer

 

'Levensbeschouwingen op de VRT verdwijnen'

 Vanaf dit jaar is de afschaffing van de zendtijd door levensbeschouwelijke derden op de VRT een feit. Op 6 januari bracht Jan Hautekiet op Radio 1 dit nog eens in de aandacht. En terecht, want het beroert nog steeds heel wat mensen.

Lees meer

 

'Banaliseer het psychisch lijden niet'

Een nieuw opiniestuk geschreven door o.a. Johan Braeckman, naar aanleiding van de open brief rond euthanasie bij psychisch lijden. Het  opiniestuk werd 240 keer ondertekend en werd integraal gepubliceerd in De Morgen op 11 december 2015. Het volledige opiniestuk kan je ook hier lezen.

Lees meer

 

Therapeutische hardnekkigheid bij behandeling psychisch lijden?

De polarisering tussen voor- en tegenstanders van euthanasie wordt weer op de spits gedreven in de media. Het volstaat om een open brief te lanceren en men krijgt direct een forum.

 

 

 

 

 

Vragen?

Wij beantwoorden met plezier al uw vragen