Contact

deMens.nu

Brand Whitlocklaan 87, bus 9

1200 Brussel

info@demens.nu

Jobs

Lidverenigingen

Nieuws

European Humanist Youth Days 2016

Tijdens de ‘European Humanist Youth Days’ in Utrecht komen dit weekend honderden jongeren uit 20 verschillende landen samen.Een driedaags (29 juli- 31 juli) internationaal evenement met allerlei activiteiten, lezingen, debatten en workshops met als thema de humanistische waarden.
 

site-logo EHYD

 

 

 

Lees meer

 

Aanslag Nice

Ook wij zijn weer diep geschokt door deze afschuwelijke aanslag.
Wij wensen ons medeleven te betuigen aan alle slachtoffers.

 

be nice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magazine

Magazine-jg5nr3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lees meer

 

Meer nieuws

 

 

 

Opinies en persberichten

(S)preekstoel: Raad van State stelt godsdienstrituelen boven dierenwelzijn?

‘Een algemeen verbod op onverdoofd slachten doet afbreuk aan de godsdienstvrijheid’, zegt de Raad van State in een advies. ‘Door slachters te verplichten om dieren te verdoven voor ze ritueel geslacht worden, wordt op onevenredige wijze afbreuk gedaan aan de godsdienstvrijheid', zo motiveert de Raad zijn beslissing. Het advies van de Raad van State is een volgende administratieve stap naar het laten primeren van levensbeschouwing op de algemene rechtsregels. 

Lees meer

 

(S)preekstoel: Recht op zelfbeschikking bij het levenseinde

Door de verdere uitbouw van de palliatieve zorg is er ook meer aandacht voor de problematiek van die therapeutische hardnekkigheid, gekenmerkt door zinloze medische handelingen, tot het bittere einde uitgevoerd.

Lees meer 

 

Abortus is een recht en geen misdrijf 

Abortus moet eindelijk beschouwd worden als een medische handeling die valt onder de volksgezondheid en niet langer als een morele fout die alleen onder bepaalde voorwaarden gedepenaliseerd wordt

Lees meer 

 

Europa zal secularisme de komende tijd nog hard nodig hebben 

Europa moet vasthouden aan de principes van een democratische rechtstaat en moet er over waken dat  uitbreiding slechts mogelijk is met staten die seculier zijn en blijven. Aan de basisprincipes van onze samenleving, zoals scheiding van kerk en staat, de vrijheid van meningsuiting, de strijd tegen discriminaties, de vrijheid om te geloven en de vrijheid om niet te geloven, maar ook de onontbeerlijke gelijkheid tussen vrouwen en mannen, kan niet worden onderhandeld.

Lees meer 

 

Meer opinies

 

 

Vragen?

Wij beantwoorden met plezier al uw vragen