Home Agenda Genderweek: Workshop leiderschap voor dames

Genderweek: Workshop leiderschap voor dames

 De eerste vrouwelijke rector in Vlaanderen. Al meer dan 20 jaar pioneer in onderzoek en vorming over gender en diversiteit. Het is de eerste universiteit met een diversiteits beleid en een gender actie plan. Een ere-doctoraat prijs voor het voorvechter van vrouwenrechten en abortusrecht. Het is duidelijk dat gelijke kansen en respect in het DNA van de VUB verstrengeld zit. Dit jaar nodigt de VUB Research & Development DepartmentRHEA Centre of Expertise Gender, Diversity and Intersectionality, CrosstalksGender Action Plan, UCOS en deMens.nu u uit voor de tweede editie van de VUB gender week

 

Dinsdag 7/03/2017

"Authenticiteit in vrouwelijk leiderschap"
Workshop i.s.m. Vlerick/Stinex bvba
 
Nog al te vaak wordt leidinggeven als een mannelijke eigenschap gezien waardoor vrouwelijke leidinggevenden op verschillende manieren geconfronteerd worden met genderstereotiepen. In deze workshop brengen actrice Nele Snoeck en onderzoeker Angie Van Steerthem (Vlerick Business School) inzicht in factoren die de authenticiteit en het langetermijnsucces in leidinggevende posities kunnen versterken of belemmeren.
 
De workshop focust voornamelijk o0699p het individuele niveau, en meer bepaald op authenticiteit als voorwaarde voor succesvol en duurzaam leiderschap. De deelnemers staan stil bij het belang van lichaamstaal en stemgebruik en bij hun eigen waarden, en koppelen dat aan bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek.
 
Door middel van theatertechnieken wordt een gedragsrepertoire vooropgesteld dat een authentieke leiderschapsstijl mogelijk maakt. Door als leidinggevende uit te gaan van kwetsbaarheid (het (er)kennen van je werkpunten), openheid (voor feedback en andere inbreng), en persoonlijke waarden, worden medewerkers gemotiveerd om mee te stappen in een authentieke manier van communiceren en handelen.
 
Programma:
 
09:00 – Onthaal
09:30 – Start sessie
11:00 – Pauze
11:20 – Deel 2
12:30 – Einde sessie
 
Deelname is gratis. Let wel, de plaatsen zijn beperkt! 
Inschrijven kan bij goedele.nuyttens@vub. be
 
Venue: VUB Campus Etterbeek
 

 

 

Vragen?

Wij beantwoorden met plezier al uw vragen