Home deMens.nu Missie

Missie


meer mensen meer zin in deMens.nu


Onze missie “meer mensen meer zin in deMens.nu” bepaalt onze ambitie en onze strategie. De strategische doelstellingen van deMens.nu liggen op twee grote lijnen.


verbinden - versterken - groeien

We gaan resoluut voor een breder bereik. We willen een grotere vrijzinnig humanistische gemeenschap en een intensere vrijzinnig humanistische praktijk. Dat is niet alleen een algemene doelstelling. We willen ook verschillende generatiedoelgroepen bereiken: jongeren, jonge gezinnen, medioren, senioren…
Daarvoor moeten we veel meer naar buiten komen, open en toegankelijk zijn in al wat we bieden, onze werking afstemmen op trends in de samenleving en op de echte behoeften van mensen en gemeenschappen.


performante netwerkorganisatie

Om meer te bieden aan de buitenwereld moeten we zelf als organisatie ook sterker staan. We streven er naar een samenwerkingsverband uit te bouwen waarbinnen competenties, kennis en diensten gekoppeld en uitgewisseld worden. Veel mensen engageren zich vandaag al binnen het vrijzinnig humanisme, maar we zullen er in de toekomst nog veel meer nodig hebben. Zo wordt “meer mensen meer zin” (om mee te werken) ook een interne ambitie.

Vragen?

Wij beantwoorden met plezier al uw vragen