Home Opinies en Nieuws Archief Nieuwsberichten Interlevensbeschouwelijke dialoog

Interlevensbeschouwelijke dialoog

Verklaring van 2017 en ondertekening van protocolakkoord betreffende de institutionalisering interlevensbeschouwelijke dialoog

• Ingevolge de dramatische aanslagen hebben eerste minister Charles Michel en minister Koen Geens beslist om de vertegenwoordigers van de zes erkende erediensten en de vrijzinnigheid, die de niet-confessionele levensbeschouwing vertegenwoordigt, op informele wijze samen te brengen.

• Tijdens de eerste twee ontmoetingen konden ze hun vastberadenheid uitdrukken om het terrorisme, het radicalisme en haatuitingen te bestrijden. Maar deze verschillende ontmoetingen hebben ook de noodzaak aangetoond om een permanente dialoogruimte tussen de overheden, de erkende erediensten en de vrijzinnigheid in het leven te roepen.

• We beleven ongeziene tijden. Zowel in BelgiĆ« als elders in Europa is de maatschappij om verschillende redenen zwakker geworden. De gemeenschappen leven naast elkaar zonder dat ze elkaar noodzakelijkerwijze goed kennen. De xenofobie en communautaire twisten nemen overal in Europa toe, en we horen steeds meer ondemocratische uitingen die de ander en onze vrijheden niet respecteren.

• In dit licht herhalen de regering en de vertegenwoordigers van de zes erkende erediensten en de vrijzinnigheid, die de niet-confessionele levensbeschouwing vertegenwoordigt, dat de dialoog die twee jaar geleden werd opgestart, een antwoord moet bieden op de verdediging van onze democratische waarden.

• Deze dialoogruimte moet het mogelijk maken om “samen te bouwen aan” een maatschappij die de duurzaamheid van onze fundamentele waarden verzekert.

• De mensenrechten, de fundamentele vrijheden zoals de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid om al dan niet te geloven, de vrijheid van geweten, de gelijkheid tussen mannen en vrouwen, de scheiding van kerk en staat, de cultuur van de dialoog, de voorrang van de Rechtsstaat op de religieuze wet en het recht om je eigen leefwijze te kiezen zijn onveranderlijke waarden waarop we niet mogen toegeven en die we moeten verdedigen. De onpartijdigheid van de staat maakt deze gelijke afstand tussen alle erediensten mogelijk, wat de vreedzame sociale cohesie in een interculturele samenleving als de onze waarborgt.

• Samen moeten we actie ondernemen om een tolerante maatschappij te waarborgen waarin iedereen zijn plaats vindt. Samen moeten we alles in het werk stellen om het respect voor iedereen en het respect van elke religieuze of filosofische gemeenschap te verzekeren, omdat iedereen het recht heeft om onbezorgd en zonder gediscrimineerd te worden al dan niet een godsdienst te beleven.

• Het is via deze permanente dialoog tussen de vertegenwoordigers van de erediensten en de vrijzinnigheid dat we een maatschappij van vertrouwen en een vrije maatschappij die stoelt op de gemeenschappelijke sokkel van fundamentele waarden zullen kunnen opbouwen.

Bekijk hier de gezamelijke verklaringen van de federale regering, de erkende erediensten en de vrijzinnigheid van de voorbije drie jaren (2015-2016-2017).

Bekijk hier het ondertekende protocolakkoord. Protocolakkoord houdende institutionalisering van de dialoog tussen de federale overheid en de representatieve organen van de erkende erediensten en van de door de wet erkende levensbeschouwelijke organisatie die morele diensten verlenen op basis van een niet-confessionele levensbeschouwing.

Vragen?

Wij beantwoorden met plezier al uw vragen