Aanslagen in Brussel

  "Liefde is de enige juiste interpretatie en de essentie van elke religie of overtuiging"

De erkende erediensten en de vrijzinnigheid hebben samen met minister van Justitie Koen Geens een gezamenlijke verklaring uitgestuurd om "gezamenlijk uiting te geven" aan hun "diepe medeleven met alle slachtoffers en nabestaanden van de laffe aanslagen".

"We drukken de vurige wens uit dat ons land gesterkt blijft in solidariteit en vredevol samenleven met mensen van alle religies of filosofische overtuiging. De enige juiste interpretatie en de essentie van elke religie of overtuiging is liefde. Liefde, respect en medeleven voor alle medemensen ongeacht afkomst, kleur of overtuiging", zegt de mededeling.

"Vastberaden en eensgezind zijn we dan ook in de unanieme veroordeling van terrorisme in al zijn vormen en gedaanten en in ons geloof en onze overtuiging dat ons land in eenheid en solidariteit haar kracht vindt. Het is alvast hartverwarmend om te zien hoe in deze moeilijke momenten een groot solidariteitsgevoel de mensen ertoe beweegt om elkaar te helpen en te steunen", klinkt het.

Belga ■

Vragen?

Wij beantwoorden met plezier al uw vragen