Home Opinies en Nieuws Archief Opiniestukken

Archief opiniestukken

2017

16/11/17: Na de rellen: "Meer of minder Marokkanen?"

26/10/17: 'Waarom de overheid levensbeschouwingen best wel mag financieren' ?

02/10/17: De Dijle is uit haar oevers getreden? Het OCMW Leuven laat levensbeschouwelijke tekens toe, ook voor het loket

22/09/17: Opinie: 'De broederlijkheid die de vrijheid en de gelijkheid leefbaar moet houden botst stilaan op zijn grenzen'

19/09/17: Op weg naar eeuwige vrede

13/09/17: Graag wat meer respect

12/09/17: Als ik groot ben!

07/09/17: 'Waarom we niet doof mogen blijven voor de mensen die hun leven als voltooid beschouwen'

04/09/17: Wiens vrijheid primeert? -Opinie Jurgen Slembrouck

30/08/17: Vlaamse overheid schendt eigen deontologische code- Opinie Jurgen Slembrouck

30/08/17: Down en radicale kleuters: wat hebben ze met elkaar te maken? - Opinie Jurgen Slembrouck

29/08/17: Persbericht: Ook dit schooljaar radicaal kiezen voor humanisme

22/08/17: Debat euthanasie bij levensmoeheid, zijn we klaar voor de toekomst?

16/08/17: Atheïsten bestempelen als immoreel, dat is pas immoreel

16/08/17: "Welke invloed heeft geloofsgemeenschap over uitvoeren van democratisch gestemde wet?"

02/08/17: opinie: de boerkini zet Unia in haar blootje

12/07/17: Interview Johan Op de Beeck in Het Vrije Woord Magazine

05/07/17: 'Betrouwbare kennis is van belang is voor de manier waarop we moreel oordelen'

21/06/17: Mislukte aanslag Brussel Centraal: ‘We moeten blijven werken aan dialoog, niet ondanks maar omwille van onze verschillen’

16/06/17: Persbericht Internationale dag van het Humanisme

16/06/17: Vrijzinnig humanisme in tijden van globale opwarming van Albert Comhaire

06/06/17: Hoofddoek bij politie: 'Neutraliteit is er net om fundamentele rechten en vrijheden te beschermen'

22/05/17: Meer blauw of meer Allah op straat?

18/05/17: De seculariseringsthese onder druk

11/05/17: Niets mis met het lentefeest, integendeel

27/04/17: Is afschaffen in plaats van samenwerken, niet wat kort door de bocht?

26/04/17: Euthanasie mag van de Broeders van Liefde. Een goede zaak?

29/03/17: Persbericht: Een humanistische visie voor Europa

29/03/17: Verjaardag abortuswet: Oproep om abortus uit het strafwetboek te schrappen

21/03/17: Terroristen doen ons pertinente vragen stellen - Opinie Slembrouck-Peeters (verschenen op deredactie.be)

20/03/17: Internationale dag tegen racisme en discriminatie

07/03/17: Geen gebrek aan kritische dialoog bij niet-confessionele zedenleer

27/02/17: Trump-regering heeft alweer een mensenrecht doorgespoeld

23/02/17: Vrijzinnigen willen voor iederéén een neutrale overheid’

08/02/17: 'Het wordt tijd om abortus uit het strafwetboek te halen'

27/01/17: Abortus uit het strafrecht: Speech Sylvain Peeters

17/01/17: Waarom is er geen bovengrens op het aantal verdronken vluchtelingen

17/01/17: Wie de islam bekritiseert, is meteen een islamofoob - Jürgen Slembrouck


2016

28/11/16: 'Welke problemen zouden we kunnen oplossen met al die ontweken belastingen?'

22/11/16: Patiëntenrechten zijn mensenrechten!

28/10/16: Ncz is een vak met lef

20/10/16: Colloquium De impact van de nieuwe technologieën op onze privacy en de gegevensbescherming: wat staat er op het spel ?

17/10/16: Oproep van de Vlaamse Interlevensbeschouwelijke Dialoog n.a.v. de Internationale dag voor de uitroeiing van de armoede

14/10/16: 'Hoe de Belgische abortuswet een einde stelde aan meer dan anderhalve eeuw schijnheiligheid' op Knack.be

16/09/16: Over het recht op zelfbeschikking bij het levenseinde

26/08/16: Waarom een strikte scheiding tussen kerk en staat wel degelijk burgerschap bevordert

04/07/16: Raad van State stelt godsdienstrituelen boven dierenwelzijn?

28/06/16: (S)preekstoel : 'De bestaande schemerzone rond palliatieve sedatie moet verdwijnen'

07/06/16: Abortus is een recht en geen misdrijf

02/05/16: Europa zal secularisme de komende tijd nog hard nodig hebben

29/04/16: Onderwijs is geen markt: zieltjes winnen om centjes binnen te halen?

27/04/16: Het recht op abortus moet gevrijwaard worden

27/04/16: Neutrale overheid vlakt (on)geloof niet af

22/04/16: Wij hebben (de deal) van Turkije heus niet nodig

19/04/16: Oude breuklijnen overwinnen om België en Europa nieuwe impuls te geven

11/04/16: Afgeslacht enkel voor een mening, maar zijn woorden blijven springlevend

07/04/16: ‘Schrijnend gebrek aan ethiek en solidariteit in Panama Papers’

04/04/16: DeMens.nu vraagt doeltreffend armoedebeleid

24/03/16: Aanslagen Brussel: ex-voorzitter deMens.nu Sonja Eggerickx' toespraak tijdens wake in Gentse Sint-Niklaaskerk

15/03/16: Rusland vervolgt nu ook al atheïsten. Waar gaat dit eindigen?

01/03/16: Opinie: Armoede op school verdient humane aanpak

01/03/16: Lezersbrief: De semantiek van Rik

26/02/16: Lezersbrief: Grondig debat is noodzakelijk.

26/02/16: Een onpartijdige overheid draagt bij tot emancipatie van alle burgers

08/02/16: Godsdienstleerkracht of leerkracht algemene vakken: twee maten, twee gewichten

04/02/16: Moet het euthanasiedebat opnieuw gevoerd worden?

22/01/16: Lezersbrief: De staat moet seculier blijven

22/01/16: Lezersbrief: Heb respect voor het zelfbeschikkingsrecht

07/01/16: Levensbeschouwingen op de VRT verdwijnen. “De VRT zoekt naar alternatieven ?”


2015

11/12/15: 'Banaliseer psychisch lijden niet', opinie Johan Braeckman, An Ravelingien en Maarten Boudry

09/12/15: Therapeutische hardnekkigheid bij behandeling psychisch lijden?

04/12/15: Navelstaren op mogelijke deuken in het Verlichtingsdenken helpt ons niet vooruit

27/10/15: Open brief: Wat is toch die frustratie tegenover de vrijzinnigen?

22/10/15: Ongelijke slachtoffers bij de VRT ?

22/10/15: Maximum factuur afschaffen is een sociaal delict

25/09/15: Pauselijke groet aan de vlag

23/06/15: GO! is en blijft een logische keuze

12/06/15: Bestrijd de ongelijkheid, niet de vluchteling

03/04/15: Zwangerschap afbreken nog steeds taboe

02/04/15: Zelfbeschikking en de mythe van de maakbare wereld

27/03/15: Platform AbortionRight! eist kwalitatieve informatieverstrekking over abortus via de overheid en gedecentraliseerd abortus-onderwijs

03/03/15: Over euthanasie en het hellend vlak

18/02/15: Veroordeling geweld in Kopenhagen

13/02/15: Lieven Boeve steekt vuur aan de verkeerde lont

28/01/15: Moslimleerkrachten in het katholiek onderwijs is zoals cardiologen hersenen laten opereren

09/01/15: Neen aan extremisme en terroristisch geweld


2014

16/12/14: Strikte neutraliteit is ware solidariteit

10/12/14: Niet-gelovigen riskeren nog steeds doodstraf in dertien landen

01/12/14: Wereld Aids Dag 2014

19/11/14: Een niet erg kritische geëngageerde papa

03/11/14: De zingeving van een waardig afscheid

31/10/14: Geen plaats voor fundamentele wetenschappelijke inzichten in bepaalde onderwijsinstellingen?

10/10/14: Geestelijke gezondheid binnen een wijze wereld

22/08/14: VRT, publieke omroep van alle Vlamingen?

03/06/14: Ethisch réveil in Europa!

22/05/14: Homeopathie. De erkenning van geschud water

05/04/14: Herdenking twintig jaar genocide in Rwanda

11/03/14: Het waardig levenseinde in gevaar

03/03/14: Ethisch neutraal

21/02/14: Wat met de andere 80%?

13/02/14: Christelijke wortels?

12/02/14: Waarom Darwindag uw aandacht waard is

07/02/14: Hoezo, meer palliatieve zorg nodig?

03/02/14: Absolute medemenselijkheid

20/01/14: Euthanasie


2013

24/12/13: Hoe hypocriet kun je zijn?

16/12/13: Barbarij van de euthanasietrein?

10/12/13: Tijd voor diversiteit bij de VRT

12/11/13: Vrijheid anders bekeken

07/10/13: Euthanasie

01/08/13: Open brief aan dhr. Jacques Rogge, voorzitter van het IOC

28/06/13: Existentiële zorg

21/06/13: De tijd dringt!

06/06/13: Een tinnen jubileum

28/05/13: Meer (godsdienst)vrijheid dankzij strikte neutraliteit

22/05/13: Scheiding kerk en staat: België is Groot-Brittannië niet

15/05/13: Gelijk behandelen

13/05/13: Actief pluralisme als heilsleer

03/05/13: De burger is vrij, ook aan het loket

02/05/13: Aan het loket hoort god noch partij

30/04/13: VRT en paus

16/04/13: Een pleidooi voor een seculiere autonome moraal en een pluralistisch eenheidsnet

09/04/13: Alle besnijdenissen blijven verminkingen

09/04/13: Crematie of begrafenis: de beleving staat voorop

05/04/13: Diversiteit is geen neutraliteit!

28/03/13: Sp.a tegenover de seculiere staat

27/03/13: Wetenschappelijk onderzoek

12/03/13: Euthanasie en zelfbeschikking

12/03/13: Uitbreiding euthanasiewet eindelijk in zicht?

04/03/13: Echt pluralistisch onderwijs is enkel mogelijk in eenheidsnet

05/02/13: Euthanasie is niet de enige mogelijke manier om te sterven!

29/01/13: Discriminatie gelovigen in het Verenigd Koninkrijk?

21/01/13: Groeiende cultuur van de dood ?

16/01/13: Ondraaglijk psychisch lijden, een sociale constructie?

15/01/13: Seksualiteit: Eigen en levensbeschouwelijke verantwoordelijkheid!

08/01/13: Euthanasie

08/01/13: Alleen menselijke waardigheid via geloof?


2012

12/11/12: Secularisme als voorwaarde voor totale emancipatie

12/11/12: Homohaat prangend probleem

01/10/12: Wilsverklaring garantie voor goede zorg!

24/09/12: Allochtoon / Wereldburger

16/08/12: Rituele besnijdenissen terugbetaald?

11/06/12: In naam van diversiteit: levensbeschouwingen op gelijke voet op VRT

04/06/12: Eerst burger, dan gelovige

04/06/12: Een resoluut ‘ja’ voor het respect voor de keuze van de patiënt

14/05/12: Vrijzinnig humanisten en de obsessie met de dood

11/05/12: Geen politieke spelletjes bij het levenseindedebat!

07/05/12: Strijd tegen homofobie actueler dan ooit

20/04/12: Rouwen vanuit vertrouwen

20/04/12: Gaat Beke zijn (wet)boekje te buiten?

06/04/12: DeMens.nu hekelt al geruime tijd situatie in gevangenis Vorst


2011

01/12/11: LEF gooit het kind met het badwater weg

30/11/11: Transatlantische markt - open brief

23/11/11: Euthanasietrein?

15/11/11: Ethische dimensie?

22/04/11: Regeren doen we niet vanuit Rome

21/04/11: Ware Finnen, ware waanzin?

23/03/11: Weg met de (school)vrijheid !?

11/03/11: Vrijzinnig humanisme als alternatief voor een ethiek van verschrikking

04/02/11: Reactie Kurt Martens

08/01/11: De nieuwe CD&V: naar de restauratie van het conservatieve en parochiale Vlaanderen?


2010

15/12/10: Menswaardig leven

10/12/10: Mensenrechten: wat als het feest voorbij is?

03/12/10: Individuele burgers beschikken over een geweten, instellingen niet

01/12/10: Wereld Aids Dag 2010

24/11/10: Kerkelijk recht

29/10/10: Waardigheid achter slot en grendel

15/10/10: Vrijzinnig mededogen voor alle mensen, inclusief holebi’s en mensen met hiv

15/10/10: 17 oktober

16/09/10: Wat komen de vrijzinnigen hier doen?

13/09/10: Een vuil spelletje cattanagio

18/08/10: De rechtstaat en perceptie

13/07/10: Meneer Danneels heeft ook recht op privacy

28/06/10: Gelijkberechtiging: 'our cup of tea'!

06/04/10: En wanneer is het de beurt aan vrijzinnigen

02/04/10: Aangeslagen en ontgoocheld

30/03/10: Abortuswet nog steeds nodig!

10/03/10: Euthanasiebeleid

29/01/10: De onaanvaardbaarheid van een politieke paus

25/01/10: Religie en homoseksualiteit: iets nieuws onder de zon?

13/01/10: Erkenning boeddhisme, wie is er in godsnaam tegen?


2009

18/12/09: Een kruis over het wetsvoorstel scheiding kerk en staat

07/12/09: Fakkels kleuren steeds groener

14/09/09: Hoezo niet welkom?

11/09/09: Gevolgen Belgische euthanasiewet!

15/05/09: Vrijzinnig humanisme

02/04/09: Euthanasiedebat opnieuw openen

04/02/09: Euthanasiepraktijk

08/01/09: Kwalitatieve en onafhankelijke pers!


2008

23/12/08: Zalig kerstfeest, maar niet voor homo's

08/12/08: 60 jaar morele dupliciteit

26/11/08: Islam verdeelt vrijzinnigen?

06/08/08: Algemene aanpak

09/07/08: "Na de ontkerkelijking is er niets in de plaats gekomen van de Katholieke Kerk"

30/06/08: De bello en bijstand

21/05/08: Begrafenisrituelen

04/04/08: Euthanasie

25/03/08: Levensbeëindiging bij kinderen

22/03/08: Schrijf doorverwijsplicht in de euthanasiewet

13/03/08: Herstellingswerk aan de fundering van de zuilen?

12/03/08: Nieuwe minister Justitie predikt vooral voor eigen kraam

15/02/08: Kunst verboten!

07/02/08: Recht tot antwoord Milo

30/01/08: Hoofddoekendebat moet breder


2007

19/12/07: Katholiek mosterdzaadje

19/12/07: Religie en moraal

17/12/07: Recht op zelfbeschikking bij het levenseinde, een illusie?

12/12/07: GO! Is pluralistisch onderwijs

05/12/07: Geen voet op heidense bodem

05/11/07: Gewetensbezwaar niet heilig

25/10/07: Geen geloof in enquête Tertio

15/10/07: Steven Vanackere bekeert zonnekindjes

18/09/07: De VN-Mensenrechtenraad: van de regen in de drop

25/04/07: Voorwaardelijke vrijzinnige steun voor de bisschoppelijke vraag naar leken

14/03/07: Kerk en staat

28/02/07: Nieuwe stap in humanisering Belgisch gevangeniswezen

31/01/07: Elk scharniermoment zijn unieke plechtigheid

25/01/07: Persvrijheid is geen vodje papier

12/01/07: Uitbreiding van euthanasiewet moet bespreekbaar zijn

09/01/07: Voor een menswaardig levenseinde


2006

20/12/06: Kerstman in gevangenisplunje

07/12/06: Nodeloos lijden

17/11/06: Godsdienst-chinezen

10/11/06: Na vier jaar euthanasiewet

05/10/06: Europa: enkel christelijke wortels?

27/09/06: De Brusselse ‘foulardappel’

20/09/06: Aanval op vrijzinnigheid

05/09/06: Abortus

10/08/06: Slachtoffers van de moralistische bemoeienissen in wetenschappelijke aangelegenheden

09/08/06: Religieuze symbolen

02/08/06: Reactie op Hans Küng

27/07/06: De crisis in Libanon en het humanitair (on)recht

26/07/06: Schoolasiel…

05/07/06: Unie Vrijzinnige Vereniging wijst levensbeschouwelijke inmenging bij wetenschap af

16/05/06: Noch wit noch zwart. Identiteit is een veelvormig gegeven.

13/05/06: Haat zaaien is geweld oogsten

12/05/06: Mag de kerk ongestoord wetsovertredingen aanmoedigen?

10/05/06: CD&V ook uit de bocht?

19/04/06: Eerbiediging laatste wilsbeschikking bij uitvaart

11/04/06: Vrijzinnigen en euthanasie

05/04/06: Ook minderjarigen kunnen mensonwaardig lijden

28/03/06: Mijnheer, ik ben misschien niet waardig dat gij mij aanhoort, maar leest en u zult begrijpen.

13/03/06: Aan allen die ik beledigd heb of in de toekomst zal beledigen

23/02/06: Toch nog heilige huisjes?

17/02/06: Een dreigement voor de kardinaal?

16/02/06: Wederwoord

15/02/06: Solidariteit is universeel

14/02/06: Een straf voor de kardinaal?


2005

23/12/05: Gedwongen tijdelijke anticonceptie als alternatieve sanctie?

13/12/05: Euthanasie is een mensenrecht

23/10/05: Neutraliteit van de gerechtelijke overheden, een absolute must!

08/09/05: Pleidooi voor een reëel actief pluralisme

04/07/05: Adoptie, ook een recht voor holebi-paren

06/06/05: Een paus van de moderniteit, een illusie?

04/05/05: Recht tot antwoord: Samen naar een actief pluralisme?!?

21/04/05: Profiel voor een paus van de moderniteit

02/04/05: Waardig laten gaan

02/04/05: Een paus voor de moderne tijd

04/02/05: Euthanasie uit de taboesfeer


2004

17/12/04: Palliatieve dagcentra in dreigende financiële wurggreep

30/11/04: Neen aan godsdienstfanatisme! Pleidooi voor een interlevensbeschouwelijke dialoog.

23/11/04: Euthanasie: een mensenrecht!

18/10/04: Euthanasie: ook een recht voor minderjarigen en dementerenden

05/06/04: Een bewust en actief burgerschap als dam tegen extreemrechts

24/05/04: Het Burgerschap Als Middel Tegen Angst Voor De Andere Of Terugplooien Op Zichzelf

24/05/04: Gelijkheid Tussen Mannen En Vrouwen Als Emancipatiewaarde

24/05/04: De Fundamentele Principes Voor De Werking Van De Openbare Diensten En Hun Concretisering Binnen Een Interculturele Context

24/05/04: De Plaats En De Erkenning Van De Uitdrukking Van Het Religieuze Lidmaatschap Of Van Filosofische Opvattingen In Onze Democratische En Pluralistische Maatschappij

01/04/04: Pro of contra de hoofddoek op school?

01/03/04: Euthanasie, ook uit menslievendheid


2003

30/12/03: De maskers vallen af: Vlaams Blok vraagt censuur

01/10/03: Als een duivel in een wijwatervat…

27/08/03: Tolerantie eindigt waar fanatisme begint...

01/08/03: Hongerstaking als drukkingsmiddel

17/05/03: Democratie, een belangrijk recht

17/04/03: Onderwijs & pluralisme

27/03/03: Een pleidooi voor diplomatie en tegen de oorlog

11/02/03: Een pleidooi voor een levensbeschouwelijk onpartijdige Europese grondwet


2002

18/12/02: Prettig eindejaar?! Maar niet voor de gedetineerden!

11/09/02: 11 september en Vlaanderen

04/09/02: Geen wapenleveringen meer!

05/07/02: Alle heil in het kruis?

31/05/02: Let op mijn woorden, niet op mijn daden

15/05/02: CD&V als een duivel in een wijwatervat

07/03/02: Over de noodzaak aan levensbeschouwelijke tolerantie

24/01/02: Een vrijzinnig pleidooi voor de “Tobin-taks”

23/01/02: Een vrijzinnig standpunt over pluralistisch onderwijs


2001

05/12/01: Euthanasiewet: graag een snelle beslissing

15/09/01: Blind fanatisme en extremisme

01/08/01: Een stap dichter bij de gelijkheid

26/06/01: De katholieke obsessie voor vrijzinnige pesterijen

10/05/01: De katholieke afwijzing van netoverschrijdende samenwerking tussen universiteiten en hogescholen

19/04/01: Gelijkwaardigheid als ethisch signaal, ook in de gezinsvormen

15/03/01: De vreemde logica van kardinaal Danneels

12/03/01: Het extremisme van de 'juiste leer'

01/03/01: Reactie op artikel 'Wat kan (niet) in uitvaartdienst'

01/03/01: Gelijkheid tussen de levensbeschouwingen: nog steeds een na te streven ideaal!

15/02/01: Over de grenzen van het Vrij Onderzoek


2000

04/12/00: Euthanasie is een mensenrecht!

05/07/00: Levensbeschouwelijk onderwijs, een verworven recht

11/02/00: Reactie Unie Vrijzinnige Verenigingen naar aanleiding van levensbeëindiging uitgevoerd door verpleegkundige

06/02/00: Waarom geen maatschappelijk debat over kerkbelasting?

01/02/00: Euthanasie in vrijzinnig perspectief

Vragen?

Wij beantwoorden met plezier al uw vragen