Home Unie Vrijzinnige Verenigingen

Unie Vrijzinnige Verenigingen

De Unie Vrijzinnige Verenigingen is een vereniging zonder winstoogmerk die 36 lidverenigingen overkoepelt. Elk met haar eigen doelstellingen en publiek. Al die verschillende verenigingen kennen een eigen ontstaansgeschiedenis en hebben verschillende functies: sociaal-cultureel vormingswerk, morele dienstverlening, jongerenwerking, studie en onderzoek, media, bibliotheekwezen…

Samen zijn deze verenigingen bereid om naast hun eigen specifieke doelstellingen een ruimer ideaal te dienen en zich te verenigen onder een gemeenschappelijke noemer: “niet-confessioneel”, wat betekent “niet gebaseerd op een godsdienst”.

 

Bevoegdheden

Het doel van de Unie Vrijzinnige Verenigingen is de uitbouw van die vrijzinnige niet-confessionele gemeenschap en het behartigen van haar belangen. Dit doet zij vooral door:

  • op verzoek van de lidorganisaties initiatieven en acties te steunen en te coördineren
  • zelf initiatieven te nemen en acties te voeren in overleg met de lidorganisaties
  • de niet-confessionele morele dienstverlening te organiseren, te beheren en uit te bouwen, zowel voor de brede bevolking als voor specifieke categorieën mensen
  • de vrijzinnige niet-confessionele gemeenschap te vertegenwoordigen tegenover de overheid en derden.

 

Structuur

1966: oprichting van de Unie Vrijzinnige Verenigingen als feitelijke vereniging

1971: de Unie Vrijzinnige Verenigingen wordt omgevormd tot vzw

De Unie Vrijzinnige Verenigingen wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit vertegenwoordigers van de lidverenigingen. Deze raad van bestuur wordt verkozen door de algemene vergadering (drie afgevaardigden per lidvereniging). De algemene vergadering is samengesteld uit vertegenwoordigers van deze lidverenigingen en wordt sinds 21 maart 2015 versterkt met zes gecoöpteerden. Deze zetelen eveneens in de raad van bestuur.

De raad van bestuur kiest op zijn beurt onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester. Zij worden verkozen voor drie jaar. De mandaten kunnen maar één keer verlengd worden. Het bestuur is dus democratisch aangesteld en zich vastklampen aan een mandaat is onmogelijk.

Deze raad van bestuur benoemt een algemeen directeur – personeelslid van de Unie Vrijzinnige Verenigingen – die zowel op het dagelijks bestuur als op de raad van bestuur aanwezig is. Tot slot zetelt ook een afgevaardigde van het personeel als waarnemer in het dagelijks bestuur en de raad van bestuur.

De raad van bestuur duidt in het dagelijks bestuur de vertegenwoordigers aan voor de Centrale Vrijzinnige Raad. De voorzitter van de Unie Vrijzinnige Verenigingen is van rechtswege co-voorzitter van de Centrale Vrijzinnige Raad (CVR) , het overkoepelend orgaan van de Unie Vrijzinnige Verenigingen en haar Franstalige zusterorganisatie, het Centre d'Action Laïque (CAL) .

 

Raad van bestuur UVV/deMens.nu

Voorzitter: Peeters Sylvain (Willemsfonds)
Ondervoorzitter: Demeulenaere Bjorn (Oudstudentenbond VUB)
Penningmeester: Tillez Tony (Uitstraling Permanente Vorming)
Secretaris : Asselbergh Jef (Magnette-Engel-Hiernaux Stichting)

Leden:

Baekelmans Remi (Opvang)
Buyl Harry (Stuurgroep voor Morele Bijstand)
Carpels Tijl (Hujo)
Catteceur Albert (CGSO Brugge)
Coenegrachts Kris (A Vermeylenfonds)
De Ro Luc (Humanitas)
D’Hondt Wim (Humanistisch Vrijzinnige Radio)
Digneffe Ingeburg (Vereniging E. De Craene)
Goovaerts Jean (Stichting voor Morele Bijstand aan Gevangenen)
Hermans Annie (Fakkeltjes)
Loccufier Silvain (Wetenschappelijk Steunfonds - VUB)
Merlin Rudy (J. Vuylstekefonds)
Meys Luc (Prik)
Mommaerts Suzy (Centrum Vrijzinnig Humanistisch Erfgoed)
Namenwirth Evelyne (Beeldenstorm)
Opsomer Maxime (BSG-VUB)
Pang Ting Wai (Danny) (SOS Nuchterheid)
Rammeloo Rik (Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking)
Roels Frank (Fonds Lucien de Coninck)
Stappaerts Frank (De Maakbare Mens)
Van Dyck Anton (Studiekring Vrij Onderzoek)
Van Essche Mario (Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging)
Vercarre Etienne (Federatie Vrijzinnige Centra)
Vrijdags Inge (Samenspel NCZ)
Weyns Hans (Vlaams Onderwijs OverlegPlatform)

 

Gecoöpteerden:

Brouckmans Nancy
Coulier Patrick
Mortier Freddy
Stouthuysen Patrick
Van den Broeck Michel
Van Montagu Marc


IMD-vertegenwoordigers:


Depreeuw Hervé (IMD West-Vlaanderen)
Dobbelaere Dirk (IMD Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
Hendrickx Patrick (IMD Vlaams-Brabant)
Van der Borght Wilfried (IMD Oost-Vlaanderen)
Van Leemput Jim (IMD Antwerpen)
Van Russelt Gaétan (IMD Limburg)


Erevoorzitter, toegevoegd aan
de raad van bestuur: 
Eggerickx Sonja

Algemeen directeur: Ketelaer Anne-France

Afgevaardigde personeel: Hermans HeidiVolgende verenigingen hebben geen afgevaardigde in de raad van bestuur: Comité Feest Vrijzinnige Jeugd - Fonds Tony Bergmann- 
Onderling Steunfonds G. Beernaerts - Bond Oud Leden ’t Zal Wel Gaan - Grijze Geuzen - Koepel Vrijzinnige Thuisbegeleidingsdiensten - Werkgemeenschap Leraren Ethiek

 

Dagelijks bestuur UVV/deMens.nu

Voorzitter: Peeters Sylvain
Ondervoorzitter: Demeulenaere Bjorn
Penningmeester: Tillez Tony
Secretaris: Asselbergh Jef

Leden:
 

Van Essche Mario
Coenegrachts Kris
Hermans Annie
Stappaerts Frank
Opsomer Maxime

 

Erevoorzitter, toegevoegd aan het dagelijks bestuur: Eggerickx Sonja

IMD afgevaardigde College IMD-voorzitters:
Van der Borght Wilfried en Van Roosbroeck Robert

Algemeen directeur: Ketelaer Anne-France

Afgevaardigde personeel: Hermans Heidi

 

Afgevaardigden UVV/deMens.nu in de Centrale Vrijzinnige Raad

Covoorzitter CVR: Peeters Sylvain

Leden:
Asselbergh Jef
Demeulenaere Bjorn
Opsomer Maxime
Van Essche Mario

Toegevoegd als deskundigen:
Ketelaer Anne-France

 

Federaal secretariaat

Het federaal secretariaat is het zenuwcentrum van de Unie Vrijzinnige Verenigingen/deMens.nu. Het federaal secretariaat staat garant voor de uitvoering van het beleid, uitgestippeld door de raad van bestuur en het dagelijks bestuur.

  • Het federaal secretariaat van de Unie Vrijzinnige Verenigingen staat in voor de ondersteuning van de vrijzinnige gemeenschap. Dit doet ze door activiteiten van lidverenigingen financieel en logistiek te ondersteunen.
  • Het federaal secretariaat doet aan studie en onderzoek. Het gaat vooral om onderzoek inzake maatschappelijke en ethische thema's.
  • Het federaal secretariaat werft mensen aan en begeleidt hen.

 

Unie Vrijzinnige Verenigingen in de wereld

Op federaal niveau zetelt de Unie Vrijzinnige Verenigingen/deMens.nu, samen met het Centre d’Action Laïque , in de Centrale Vrijzinnige Raad .
Op Europees niveau is zij partner van de Europese Humanistische Federatie (EHF) en op internationaal niveau van de International Humanist and Ethical Union (IHEU).

 

Dag van het Humanisme

Op 21 juni vieren humanisten wereldwijd de Dag van het Humanisme.
Ook deMens.nu beschouwt 21 juni als een feestdag voor alle vrijzinnig humanisten en organiseert activiteiten en evenementen overal in Vlaanderen.

Vragen?

Wij beantwoorden met plezier al uw vragen